• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

  1400/09/05 ساعت 02:02

  فرض می‌کنیم داستان ساختگی یارانه پنهان حقیقت دارد!
  چه اتفاقی می‌افتد؟
  تاجران هم ادعا خواهند کرد در تمام کالاهایی که به خارج از کشور صادر می‌کنند به مردم یارانه پنهان پرداخت می‌کنند!!!
  بدیهی است که تجارت بین ملتها براساس تفاوت قیمت در بازارها انجام می‌شود.
  این قصه، بی انتهاست!