• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/09/05 ساعت 11:39

    اتفاقات این دو روز #اصفهان #زاینده_رود خیلی خوب بود. یه عده با تمام توان تلاش کردن تبلیغ کنن که اعتراضات غیر سیاسی و مدنی فقط اینه و حکومت هم بهش احترام میذاره. نتیجش رو دیدیم چجوری مثل سپاه شمر حمله کردن ب مردم. در این مملکت هیچ نوع اعتراضی به هیچ وجه پذیرفته نیست.