• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 16:19

    نرخ‌های یاد شده بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می‌باشد.
    جهانی سازان بازهم موفق شدند و پوست موز زیر پای دولت رئیسی انداختند.
    فقط مصرف را کنترل کنید، و اردیبهشت ۱۴۰۱ باهم بررسی خواهیم کرد.