• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 16:14

    هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ به پیشنهادمشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تعرفه‌های مصارف گاز در دوره سرمای سال یعنی از ۱۶ آبان تا ۳۱ فروردین را به تصویب رساند.
    واقعای جای تاسف دارد، آخه قیمت گاز در هنری هاب آمریکا و نایمکس و … چه ارتباطی به مردم ایران دارد؟
    جدول را ببینید: