• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 23:21

    از سال ۱۳۸۶ یعنی نقطه عطف جهانی سازی قیمت انرژی، مصرف سرانه گاز ایرانی‌ها دائما نزولی بوده است.