• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 22:39

    جهانی سازان یارانه پنهانی نما در حال نابودی اقتصاد و زندگی مردم هستند. بروید ببینید …
    به حساب روشن شدن مشعل گاز در یک رستوران لاکچری در تهران برای مردم دورترین روستاهای کشور نسخه قیمت جهانی می‌پیچیند!
    بیچاره‌ها اصلا نمی‌دانند هنری هاب کجاست و چی هست ولی چوبش رو بدجور می‌خورند!