• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/05 ساعت 22:54

    من اگر نظری درباره قیمت انرژی می‌دادم که نتیجه‌اش فاجعه آبان ۹۸ می‌شد جدا خودمو از شرمگینی دار می‌زدم.
    هنوز روتون میشه از یارانه دروغین پنهان حرف بزنید؟! یعنی مردم برای یارانه نخواستن اعتراض کردند؟؟!!!
    بابا شماها دیگه کی هستین؟