• نسخۀ صوتی: آمستردام نظریۀ اقتصادی جدیدی را به کار گرفته که می‌خواهد جای سرمایه‌داری را بگیرد
    - چند شهر در جهان ایدۀ اقتصاد دوناتی‌ کیت ریورت را به‌صورت عملی اجرا می‌کنند
    (سیارا نیوجنت، تایم)
    https://tarjomaan.com/sound/۱۰۴۱۲/