• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/09/05 ساعت 13:34

    با توجه به برخوردی که امروز با کشاورزان و مردم #اصفهان شده، بنظرم اونایی که اعتراض مردم اصفهان رو حکومتی عنوان می‌کردند خوبه در حرفاشون تجدید نظر کنند.
    هیچ اعتراضی به مشکل آب در ایران حکومتی نیست. باید همه‌ی این اعتراضات رو به رسمیت شناخت و براش راه حل ملی ارائه کرد.