• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/09/04 ساعت 07:59

    خبر غرق شدن قایق تو بندر کاله وحشت به جونمون انداخت. عزیزانی که جونشون رو گرفتن کف دستشون رو مهاجرت کردن