• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/04 ساعت 11:49

    اگر فوتبال ایران در موقعیتیه که می‌شه اسمش رو ورشکستگی گذاشت طبعا نهاد تلویزیون از عوامل مهمشه.
    از موضوع حق پخش که بگذریم(نمیشه گذشت البته)،تصویربرداری مسابقات در بدترین شرایطه.
    دوربینهای داغون و تصاویر بدون شفافیت در ورزشگاه‌های زشت.
    ما هنوز از عصر سیاه‌وسفید بیرون نیومدیم.