• سبحان فرج‌ون   sobhanfarajvan@

    1400/09/04 ساعت 15:46

    البته که پارسال هم مشابه همین رفتار رو دیده بودم ولی فکر کردم دفعه قبل که همه دوستان برنامه رو تحریم کردن و پوشش ندادن درس عبرت شده براشون ولی از حجم بی عرضگیشون کاسته نشده بود که هیچ افزایش هم پیدا کرده بود
    #واکسن_و_سرم‌سازی_رازی