• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/09/04 ساعت 10:05

    مجتبی شکوری میگه: در کنار آرزوهامون زندگی خارج از کنترل ماست.
    میتونه تلخ باشه، میتونه سخت باشه.
    از اینجاست که از بایدها میگذریم و به هست‌ها میرسیم!