• تو داستوری امشب تکراسا توضیح دادیم که چطوری می‌تونین به ذهن‌تون یاد بدید که نه تنها کارهای سخت رو انجام بده، بلکه از انجام‌شون لذت هم ببره.

    از مدرسه شاپرک تشکر می‌کنیم که مجموعه تکراسا رو در تهیه این داستوری همراهی کردن.@ShaparakSchool

    https://instagram.com/stories/techrasafarsi/۲۷۱۴۸۹۷۱۴۷۸۱۴۶۷۵۴۵۶?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=copy_link…