• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1400/09/04 ساعت 22:24

    حرکت‌های ضد فرهنگی با زور، فحش، بدنامی، تهمت زدن، بایکوت کردن و حتی زندانی کردن قابل اصلاح نیست؛ بلکه با فکر صحیح اسلامی و کار فرهنگی می‌توان با آن مقابله کرد. دانشجویان بسیجی برای این منظور باید تشکلی منسجم داشته باشند و در جلساتی با معارف اسلامی آشنایی خوبی پیدا کنند.