• سبحان فرج‌ون   sobhanfarajvan@

    1400/09/04 ساعت 15:46

    برای وزیر بهداشت آقای دکتر عین الهی @Eynollahi_ir و وزیر جهاد کشاورزی آقای دکتر ساداتی نژاد @drsadatinejad متاسفم که شأن و شخصیت خودشون و مقام وزارت رو با حضور در همچین مجموعه‌ای پایین میارن.