• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/04 ساعت 21:31

    جالب است هنوز از مثالهای عجیب و غریب و بی ربط دست برداشته نمی‌شود و رسانه‌ها هم متاسفانه به این دامن می‌زنند. یکی از مدیران شرکت گاز ادعا کرده اندازه مصرف گاز ایران چند برابر چند کشور اروپایی است و …
    یکی نیست سئوال بپرسه که مگر سوخت پایه و گرمایشی اروپایی‌ها مگر گاز است؟!