• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/04 ساعت 00:08

    درمناظره‌ای که درشبکه افق برگزارشد ادعاشد که اگرقیمت انرژی افزایش پیدا کندکلی اتفاقات خوب میفتد …
    ولی ما یادمان نرفته باهمین استدلال و وعده‌های خوب انفجار قیمت را در سال ۸۹ انجام دادند،طوری شدکه۲/۵سال بعد از آن مجموعا ۵۰همت ازبودجه منابع عمومی به یارانه ۴۵هزارتومان اختصاص یافت!