• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/09/04 ساعت 13:55

    استاد قاسمی، سلطان بازاریابی در شاخه هات مارکت (بازارگرمی!)
    استاد اگر نمی‌فروشید شماره برای چیه؟!