• خیلی وقت‌ها تو لحظه ممکنه یه اتفاق انقدر برای ما سنگین باشه و آشفته‌مون بکنه که احساس کنیم نمی‌تونیم تحملش کنیم. اما خوبه که این رو از خودمون بپرسیم که چند ماه یا چند سال دیگه چی؟ به احتمال خیلی زیاد بعد از گذشت مدتی، دیگه این حس رو نداریم یا اگر داریم خیلی کمتر شده.