• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/09/03 ساعت 20:18

    اگر تمام عالم با خوبانشان( با جلسات شب قبل ,گل٫پنالتی و…) نخواهند اما خدا بخواهد….
    تبریک و خسته نباشید به همه

    أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد

    کار خود را به خدا مى گذارم که او به حال بندگان بصیر است.