• این دو هم‌معنی نیستن ولی برای موفقیت سازمان هر دوی این نقش‌ها در کنار هم مهم هستن. این دو نقش از اول تو یه فرد وجود نداره، اما مدیران می‌تونن با توسعه مهارت‌هاشون به رهبر (لیدر) هم تبدیل شن.

    منابع:@ictacademyindia@Saberr
    به نظر شما مدیر و رهبر چه تفاوت‌های دیگه‌ای دارن؟