• شروین رمضانی   Shervinrmz@

    1400/09/03 ساعت 19:07

    و عقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می‌پرد و به آواز بلند می‌گوید، وای وای وای بر ساکنان زمین …