• بنظرم هرکسی باید یه رفیق باحال، بامرام، بامعرفت و چهره محبوب(فوتبالی)داشته باشه که تو گرفتاری‌‌هات با یه تماس کارتو راه‌بندازه.