• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/09/03 ساعت 21:29

    چه افکاری! گویا افکارشان را هر شب در تشت زهر مار می‌خوابانند، بوی لجاجت و کینه و بدی می‌دهد.