• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/09/03 ساعت 22:35

    چطور نماینده مجلسی که هزار جور رانت و پول بی حساب کتاب میگیره میتونه علیه حقوق نجومی اقدامی کنه