• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1400/09/03 ساعت 16:33

    ماجرای اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی چیست؟ پدران خارجی این بچه‌ها چه کسانی هستند؟

    «فرزندان مادر ایرانی که در #قم برای اخذ شناسنامه اقدام کرده‌اند، همگی حاصل ازدواج دایم بوده و اغلب دارای پدران عراقی هستند که با اقوام خود درایران ازدواج کرده‌اند».