• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/09/03 ساعت 17:53

    این فقط یکی از سه چهار فرصت جدی فولاد بود که به این زیبایی گل شد.
    جلوی تیم مهدی تارتار بتونید اینقدر موقعیت تو یک نیمه خلق کنید یعنی واقعا کارتون درسته.