• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/09/03 ساعت 02:59

    واقعا الان می‌طلبید کیش باشم تا رو اسکله الوداع ایرج مهدیانو گوش بدم.
    در واقعیت اما اومدم زخم یک ماه پیشو از رو پام بکنم که پشتش دو سوم خون بدنم جمع شده بود و نهایتا پس از چند دقیقه با چسب برق مهارش کردم.
    باز خوبه محمد اصفهانی بود.