• مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت   it_behdasht@

    1400/09/02 ساعت 04:04

    🔴 کانادا واکسن سینوفارم را از ۹ آذر مورد تایید قرار می‌دهد. 🔴 افرادی که قصد سفر به کانادا دارند و دو نوبت واکسن سینوفارم دریافت کرده‌اند، دیگر نیازی به تزریق آسترازنکا ندارند.