• فقط در ایران است که طی #نیم_قرن از علی اکبر سیاسی،رضا نیازمند، رضا فلاح به زاکانی و قالیباف و اسماعیلی رسید و همچنان در دوربین زل زد گفت ما در حال پیشرفتیم.
    امنای دانشگاه‌های ایران