• این موارد ممکنه در ظاهر متناقص به نظر بیان ولی در واقعیت هم تناقضی با هم ندارن. ما باید یاد بگیریم که ذهنیت سیاه یا سفید نداشته باشیم و خودمون و دیگران رو به این شکل قضاوت و دسته‌بندی نکنیم.

    شما چه چیزای متناقضی رو در درونتون احساس کردین؟