• پژمان راهبر   PejmanRahbar@

    1400/09/02 ساعت 13:35

    علیرضا منصوریان رکورددار بلامنازع نشستهای مطبوعاتیه.
    امروز صحبتهاش تو سازمان لیگ ۲۸ دقیقه طول کشید:))