• مهدی روزبهانی   Mahdi_Rozbahani@

    1400/09/02 ساعت 08:41

    ببینید کیا دارن بدبختی جامعه ایران رو تحلیل می‌کنن. هنوز هستید؟! نترکیدید اینقدر تو چند سال گذشته خوردید؟! اف بر شما که با وقاحت کارنامه ننگینتون رو انکار می‌کنید