• حمید ضیایی پرور   ziaeeparvar@

    1400/09/02 ساعت 11:22

    توی میدان نزدیک خانه‌ام، یک ماشین شیشه‌اش پایین بود و قفل فرمان هم زده بود معلوم بود یادش رفته. زنگ زدم ۱۱۰ اطلاع دادم. همان جا نشستم نیم ساعت بعد نیامد و،دوباره به ۱۱۰ اطلاع دادم. ۲۰ دقیقه دیگه نشستم که کسی از ماشین دزدی نکنه. بالاخره صاحبش آمد. با خیال راحت به خانه رفتم.