• حالا واسه این بنده خدا زیرپیراهنی جعل کردید ولی بعدا صلاح دونستید اینم بگید که با علامت مشعل هم قطار نایستاد و #دهقان_فداکار مجبور شد چند گلوله به قطار شلیک کنه تا توقف کنه و به کوه نخوره.