• محمد فراهانی   FarahaniReports@

  1400/09/02 ساعت 23:03

  وقتی تو مسیر چند نفر بوق میزنن داداش قالپاقت داره میوفته

  وقتی بنزین تموم میکنی و داری ماشین رو هل میدی یکی میزنه بغل
  و تا پمپ بنزین یدک کش میکنه

  یعنی

  در این مملکت

  مهربانی هست سیب هست ایمان هست