• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/02 ساعت 23:38

    رو یا اعتماد به نفس یا چی میشه اسمش رو گذاشت، نمی‌دونم. ولی امشب سردار روی خط برنامه پایش اومد و چنان زیبا توجیه کرد و جای متهم و شاکی رو بازآرایی کرد که الله الله.