• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 18:29

    ۲) تا اینکه امروز درگیر جابجایی خانه شدم و گذرم بعد از ۷ سال به این باربری افتاد، دیروز از اینترنت تلفن ظریف بار رو پیدا کردم و نیم ساعت صحبت کردم که مشکلی پیش نیاد، تمام قیمتها رو و حمل اجناس سخت رو سئوال کردم و تا امروز همه چی بهم ریخت، هم برخورد خلاف مبادی آداب صورت گرفت …