• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 18:31

    ۳) هم مبلغ اضافی گرفتند آنهم به روش غیراخلاقی و حتی فاکتور ندادند و فرار کردند!
    به مدیرانی که در رادیو گفتگو با اونها آشنا شده بودم تماس گرفتم، گفتند هیچ کاری نمیشه کرد، اینها کلاهبردار هستند و شما فقط می‌تونی به قوه قضاییه شکایت کنی!!!
    گفتم پس اون حرفهای قشنگ پس چی بودند که …