• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 01:05

    تصویر زیر مربوط به جمله‌ای در یادداشت شماره ۳-۵ در صفحه ۱۲ صورت مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ شرکت پالایش نفت اصفهان ( پالایشگاه اصفهان) می‌باشد!
    قصه نیست، واقعیت است!!!
    حاصل چیست؟