• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1400/09/01 ساعت 19:39

    خیلی دوست داشتم راجع به وحید امیری صحبت کنم. امروز بهونه قرار دادمش و به تعدادی از جنتلمنای فوتبال اشاره کردم.
    جنتلمن‌ترین فوتبالیست مدنظر شما کیه؟