• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/01 ساعت 12:34

    دلخوش به این مقدار نباشید که از فردا دو روز هوا کمی بهتر می‌شود. آخر هفته همین بساط است و بلکه بدتر.
    دیشب تهران ششمین شهر و سومین پایتخت آلوده جهان بود. با این روال، آخر هفته بر بام جهان خواهیم ایستاد!

    محیط زیست دیگر مساله فردا و نسل بعد نیست؛ مساله امروز شده. صدایش را می‌شنویم؟