• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 18:36

    ۵) کلاهتان را سفت بچسبید که هم احتمال کلاهبرداری در یک قدمی شماست وهم وقتی کلاهتان در امور یومیه تان برداشته شد کسی فریادرس شما نیست. آرزو دارم نهادهاوسازمانها از این همه لاک انفعال و بیخیالی در بیان و کمی و فقط کمی به فکر خدمت به مردم باشند. زندگی هر روز درسهای جالب و تلخی دارد!