• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/09/01 ساعت 18:11

    «#اصفهان چون شاهزاده‌ی افسون شده‌ی افسانه‌ای است که طلسم‌اش را شکسته‌اند و آرام آرام از خواب بیدار می‌شود …»

    به امید روزی که چنان شود که استاد #اسلامی_ندوشن در مورد اردیبهشت‌های اصفهان گفت.

    روز اصفهان مبارک

    پ.ن.: درد #زاینده‌رود بزرگتر از آنی است که بشود عکس‌اش را گذاشت.