• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 23:06

    یکی از ایرادات نگاه دولت مشتری محور، بی توجهی به مسائل غیر اقتصادی و خلاصه کردن همه رفتار دولت در قالب اعداد و ارقام و سود است، ابدا برای دولتها اهدافی مانند کسب سود از ملت خودشون تعریف نشده، نه در ایران و نه در هیچ جای جهان، یکی از ایرادات یارانه پنهانی‌ها همین نکته است.