• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 18:33

    ۴) با مسئولی از اتحادیه باربری درون شهری صحبت کردم که گفت نمیشود کاری کرد و اینها کلاهبردار هستند!!! و …
    همیشه نخواستم این همه بی قانونی را باور کنم، مگر میشود که شما کمترین حمایت از هیچ ارگانی بابت تعرض به حقوق شخصی و عمومی نداشته باشید. از ظریف بار هرگز استفاده نکنید و …