• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 01:29

    قصه یارانه پنهان را از زبان گزارش تفسیری مدیریت پالایشگاه اصفهان بشنویم در حالی که اقتصاد ملی از افزایش نرخ ارز زیان جدی می‌بینید در این گزارش تاکید شده:
    «به ازای هر ۱٪ افزایش نرخ تسعیر ارز سود ناخالص شرکت هم ۱٪ افزایش خواهد یافت!»
    سئوال اینست این سود عددی از کجا تأمین می‌شود؟!