• همت قلی زاده   hematqolizadeh@

    1400/09/01 ساعت 23:49

    امروزاتفاق ناخوشایندی برایم افتاد،تنها کاری که میتوانم بکنم اینست که دوستانه توصیه مؤکد بکنم که درحمل بار به هیچ عنوان سمت شرکت کلاهبردار ظریف بار نروید.
    ضمنا، کلاهتان را هم سفت بچسبید که دستگاههای نظارتی ذیربط درخواب ناز هستند!
    انتظار ریتوییت دارم بلکه این شرکت صدایی ازش دربیاد.