• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/01 ساعت 12:08

    لطفا بی‌تفاوت نباشید. جدی بگیرید. رسانه‌ها! پیگیری کنید. بپرسید.
    امروز شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به ۱۶۵ رسید. این عدد در فصل پاییز هفت سال قبل سابقه نداشته. با این روند، زمستان به کجا می‌رسیم؟
    تعداد کشته‌های آلودگی هوا از کرونا بیشتر است. چند نفر باید بمیرند تا به فکر بیفتیم؟